วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวมกลุ่มผู้มีใจรักและชื่นชอบรถยนต์ออฟโรด และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ออฟโรด

2. เพื่อร่วมสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม

3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มออฟโรดทั่วประเทศ

4. เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้รถยนต์ออฟโรดให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางสันทนาการและการเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในถิ่นทุรกันดาร

5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในจังหวัดและต่างจังหวัด


สมาชิกขอนแก่นออฟโรด

 04 : 086-857-7790 คุณ พิเชษฐ์ ภูไชยแสง
 08 : 081-260-0794 คุณ สุภัทรดิศ ราชธา
 10 : 087-644-6551 คุณ เอกธนัท ถวิล
 12 : 087-079-8443 คุณ กฤษฎี ราชธา
 14 : 086-642-3938 คุณ ชวลิต ศิริธนนันท์
 15 : 089-710-5850 คุณ ศิริชัย ศรีพิบูลย์รัตน์
 18 : 089-422-2234 คุณ โกมล แก่นตระกูล
 21 : 081-975-9009 คุณ กิตติ สาวิสิทธิ์
 22 : 009-1818-300-7183 คุณ พิสิทธิ์ อภิวัฒน์เตชิน (USA)
 23 : 081-662-1164 คุณ วัฒนา กายราช
 26 : 086-857-0700 คุณ ชาติชาย ชาตะ
 27 : 081-975-9796 คุณ วีระวิทย์ ธีสุระ
 28 : 089-710-5785 คุณ ไพศาล กายราช
 30 : 081-260-9794 คุณ พิสิทธิ์ คัดจอหอ
 31 : 089-712-3233 คุณ ณัฐกิจ กลางหล้า
 42 : 085-980-7974 คุณ ณัฐพงศ์ ชาตา
 46 : 087-858-1617 คุณ เดโชพล ไกรศรกุล
 47 : 089-709-3363 คุณ วรวุฒิ สุทธิสุวรรณ
 52 : 081-873-1163 คุณ สาคร กันทับ
 53 : 081-544-4834 คุณ สวัสดิ์ สมวงษา
 54 : 081-545-0977 คุณ วีรชัย ตันทนะเทวินทร์
 55 : 089-710-8030 คุณ สมาน สว่างอารม
 56 : 081-661-5885 คุณ รังสรรค์ พุทธิวงษ์
 58 : 086-638-8333 พ.ต.อ.ศิวโรจน์ สุขัตทานนท์
 60 : 084-204-6333 คุณ ชยุต สมัคค้า
 61 : 086-630-8595 คุณ ธนวัฒน์ บัวติ๊บ
 62 : 087-857-0606 ดต.วีรเดช ธนาธิบดี
 63 : 081-954-9774 คุณ สุมิตร สันติดำรงพันธ์
 64 : 083-054-7997 คุณ สุดใจ ลุนพุฒ
 65 : 089-713-3209 คุณ ไพรัช ศรีลำดวน
65-2 : 0897133209 คุณ อาทิตย์  ศรีลำดวน

                              (สื่อมวลชน ภาคอีสานตอนบน)
 66 : 089-575-8201 คุณ ทินกร ปาโท
 67 : 081-670-5050 คุณ บรรจง ชำนาญ
 68 : 081-871-8789 คุณ ถาวร อารยะสัจพงษ์
 70 : 081-471-7700 คุณ กิรณา เพียสักขา
 71 : 081-768-4020 คุณ พชร วงศ์จันทร์
 72 : 089-711-4572 คุณ วิรัตน์ แซ่เลี้ยว
 73 : 087-807-9462 คุณ มงคล ทองล้น
 74 : 086-236-3246 คุณ ทศพล ชาติอุดมพันธ์
 75 : 082-305-5346 คุณ กิตติศักดิ์ ชมภูสว่าง
 76 : 086-322-3003 คุณ สิทธิ์ศักดิ์ ยุกตะทัต
 77 : 087-000-7707 คุณ ฤทธิชัย ธวัชชัยไพศาล
 78 : 089-937-2655 คุณ เอกลักษณ์ โลแก้ว
 80 : 086-221-1011 คุณ นรินทร์ อินทรสิทธิ์
 81 : 085-743-1881 คุณ สุเทพ ช่างเกวียน
 82 : 081-717-0685 คุณ สมบูรณ์ เทียงอวน
 83 : 091-076-6415 คุณ พิชิต ประดับชาติ

 

ผังกรรมการชมรม ปี พ.ศ. 2555  (คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่ )

ผังคณะกรรมการ ปี พ.ศ. 2555

 

ความเห็นจากหน้าเวป :

Post from www.khonkaenoffroad.com

Powered by Facebook Comments

February 29, 2012 | Comments Off
แจ้งงดเพลงหน้าเวป
เพื่อไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกด