จุดเริ่มต้น “ชมรมขอนแก่นออฟโรด”

จากการรวมตัวของผองเพื่อนชาวออฟโรดจำนวน 8 คน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เริ่มรวมตัวกันเมื่อ ปีพ.ศ. 2536  เรียกตัวเองว่า “ชมรมรักรถรักลุย” จนกระทั่งถึง ปี พ.ศ. 2543 ชมรมฯได้เติบโตขึ้น มีสมาชิกเพิ่มมากมาย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ชมรมขอนแก่นออฟโรด”  พร้อมทั้งดำเนินตามแนวทางในสังคมแบบประชาธิปไตย กฎหลัก คือ ต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานใหม่ ทุกๆ 1 ปี และ ประธานมีในวาระ 1 ปี โดยไม่สามารถเป็นซ้ำหลายๆสมัยได้ กำหนดให้ เป็นรองประธานของปีถัดไปโดยตำแหน่ง จุดประสงค์คือ ต้องการเปลี่ยนมุมมองให้ทุกคนสามารถเข้ามาบริหารชมรมฯ ได้โดยเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงข้างมาก

วัตถุประสงค์หลัก ในการจัดตั้งชมรม

 1. เพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 2. เข้าร่วมการแข่งขันบ้าง ในบางโอกาส
 3. ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมของทางจังหวัด
 4. แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กันในชมรม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ
 5. ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์

อาทิเช่น

 • ปลูกต้นไม้
 • ทำฝายแม้ว
 • ทำโป่งช้างเทียม
 • จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • ช่วยเหลือบรรเทาน้ำท่วม ช่วงานบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเมือง ต่างอำเภอ และ ต่างจังหวัด โดยการร่วมมือกับทุกองค์กร สิ่งสำคัญคือไม่มีการแบ่งค่าย แบ่งพวก
 • นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขัน ส่งทีมเข้าร่วมในสนามภูมิภาค เพื่อความกลมเกลียว กระชับมิตรในหมู่ออฟโรด และรวมกลุ่มทุ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงและเป็นทีรู้จักมากที่สุด คือ “ BOOMERRANG  TRIP ” เป็นการรวมพลคนออฟโรด ซึ่งมีรถเข้าร่วมทริปนี้มากถึง 140 คัน

วีดีโอ ครั้งก่อนที่ยังใช้ชื่อ  ”ชมรมรักรถรักลุย” ทริป ห้วยไข่เต่า

YouTube Preview Image

 

ความเห็นจากหน้าเวป :

Post from www.khonkaenoffroad.com

Powered by Facebook Comments

February 27, 2012 | Comments Off
แจ้งงดเพลงหน้าเวป
เพื่อไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกด