“ปลูกป่าฟื้นป่าต้นน้ำด้วยศาสตร์พระราชา”

โครงการ “ปลูกป่าฟื้นป่าต้นน้ำด้วยศาสตร์พระราชา”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และ บริษัท ปตท. กับโครงการ “ปลูกป่าฟื้นป่าต้นน้ำด้วยศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำป่าสัก (ลุ้มน้ำเจ้าพระยา) จังหวัดเลย

เป็นโครงการพระราชดำริิ โดยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลป่าในพื้นที่ๆตนอยู่อาศัยและทริปนี้จะจัดโครงการขึ้นที่ ภูหลวง จ.เลย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของ 3 ลุ่มน้ำ คือ 1.ลุ่มน้ำป่าสัก 2.ลุ่มน้ำเลย 3.ลุ่มน้ำพอง และชมรมขอนแก่นออฟโรดได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำขบวนเพื่อพาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าสำรวจพื้นที่โครงการดังกล่าว จำนวน 40 ท่าน

ความเห็นจากหน้าเวป :

Post from www.khonkaenoffroad.com

Powered by Facebook Comments

April 1, 2013 | Comments Off
แจ้งงดเพลงหน้าเวป
เพื่อไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกด